Dnes je Sobota 28.11.2015, meniny má Henrieta
Stredisko UNESCO

Stredisko UNESCO v Univerzitnej knižnici v Bratislave je jediným informačným a dokumentačným strediskom Organizácie spojených národov pre vedu, kultúru a vzdelávanie (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) v Slovenskej republike. Bolo zriadené na základe zmluvy medzi Ministerstvom zahraničných vecí SR a Univerzitnou knižnicou a sprístupnené verejnosti 1. 6. 1994.

Stredisko, ako to už vyplýva z jeho názvu, plní dve hlavné úlohy – prvou je sprostredkovanie informácií o činnosti, programoch, projektoch a rôznych aktivitách UNESCO vo všetkých oblastiach jeho kompetencií vo svete aj na Slovensku najširšej verejnosti, a tou druhou budovanie a sprístupňovanie fondu publikácií a dokumentov UNESCO a OSN v priestoroch študovne.

Pri svojej činnosti spolupracuje s ústredím organizácie v Paríži, so Slovenskou komisiou pre UNESCO pri Ministerstve zahraničných vecí SR, ale aj mnohými ďalšími štátnymi inštitúciami a rôznymi slovenskými a zahraničnými mimovládnymi organizáciami. Stredisko je zároveň súčasťou celosvetovej siete stredísk a asociácií UNESCO.

 

Stredisko UNESCO plní aj tieto celoštátne úlohy:

  • je národným koordinátorom Klubov UNESCO v SR a národným koordinátorom Pridružených škôl UNESCO v SR
  • má funkciu sekretariátu Slovenského výboru pre program UNESCO Pamäť sveta, ktorý je zameraný na záchranu dokumentárneho dedičstva.

V rámci plnenia svojich funkcií Stredisko organizuje rôzne semináre, workshopy, školenia, prednášky, dotýkajúce sa jednotlivých záujmových sfér UNESCO. Je možné si objednať exkurziu pre školy rôznych stupňov o UNESCO, jeho štruktúre, fungovaní a programoch, spojenú s premietaním videí poskytovaných UNESCO.

Stredisko sa už niekoľko rokov systematicky venuje problematike vzdelávania o svetovom dedičstve a v tejto súvislosti vydalo koncom roku 2002 slovenský preklad publikácie UNESCO Svetové dedičstvo v rukách mladých (Balíček vzdelávacích pomôcok pre učiteľov). Niekoľko kusov tejto publikácie je ešte k dispozícii záujemcom u vedúcej strediska.

 

Služby poskytované v Stredisku UNESCO:

  • prezenčné štúdium dokumentov a publikácií UNESCO a ďalších organizácií v systéme OSN
  • prezenčné štúdium dokumentov na elektronických médiách
  • bezplatný prístup k informáciám na Internete
  • konzultačné služby
  • reprografické služby z fondu študovne

 

Otváracie hodiny:

Pondelok 12,00 - 17,00
Utorok 9,00 - 16,00
Streda 9,00 - 16,00
Štvrtok 9,00 - 16,00
Piatok 9,00 - 16,00
Sobota  zatvorené

  

Kontakt:

Poštová adresa:

Stredisko UNESCO,
Univerzitná knižnica Bratislava
Michalská 1
814 17 Bratislava

Sídlo strediska:

Univerzitná knižnica Bratislava
Klariská 5
Bratislava

Telefón: 02 59 80 45 42
Fax: 02 54 43 49 58
E-mail:

 

Posledná aktualizácia: 20.04.2012 12:56  Tlačiť Hore