Dnes je Sobota 28.11.2015, meniny má Henrieta
Publikácie UKB

 

Bulletin Univerzitnej knižnice v Bratislave

Periodikum určené pre všetkých, ktorí majú záujem o nové informácie
z oblasti knihovníctva, informačnej vedy a zaujímajú sa aj o činnosť
a dianie v jednej z najväčších slovenských knižníc - v Univerzitnej
knižnici v Bratislave.

Viac informácií

 

Zborník Studia Bibliographica Posoniensia

Resumé - Studia Bibliographica Posoniensia (slovensky)

Zborník je osnovaný na interdisciplinárnej základni so zámerom
podporovať vydávanie odborných prác zo širokého spektra
spoločenských vied zbierkotvorne pestovaných v Univerzitnej knižnici
v Bratislave, akceptujúc záujem o bibliografiu, výskum a ochranu starých
tlačí, knižničnú a informačnú vedu, hudbu, dejiny a literatúru Slovenska a 
Slovákov, začlenené do tradičného spektra stredoeurópskeho priestoru,
pre ktorý je charakteristický nielen národný, kresťanský a sociálny, ale aj
vzájomné prelínanie jazykov, tradícií, kultúr i náboženstiev.

Resumé - Studia Bibliographica Posoniensia (Deutsch)

Seit 2006 gibt die Universitätsbibliothek in Bratislava das Periodikum
Studia Bibliographica Posoniensia heraus. Hauptziel ist es, eine neue
Publikationsmöglichkeit für Studien und Aufsätze aus dem Gebiet der
Buchgeschichte und Bibliographie zu schaffen. Die einzelnen Jahrgänge
beschäftigen sich thematisch mit sehr verschiedenen Aspekten der
Buchkultur und Buchgeschichte, z.B. mit dem Buchdruck, Buchverlag
oder Buchhandel, mit der Pränumeration, Zensur, mit dem
Leseverhalten, mit historischen Bibliotheken oder mit
Urheberrechtsfragen uvm. Der Berichtszeitraum reicht vom
15. Jahrhundert bis zum beginnenden 20. Jahrhundert im
mitteleuropäischen Raum. Ausgaben der Studia Bibliographica
Posoniensia werden kontinuierlich in Publikationen und
Fachzeitschriften in der Slowakei oder aber im Ausland (Ungarn,
Tschechische Republik) rezensiert. Alle Jahrgänge sind im Internet
via Open Access frei zugänglich.

Publikácie

Bibliografia Prof. PHdr. Júliusa Špaňára, CSc.

Bibliografia diel významného slovenského klasického filológa, prekladateľa, vedca a vysokoškolského profesora Júliusa Špaňára

Publikácie

 

Posledná aktualizácia: 28.08.2015 08:39  Tlačiť Hore