Dnes je Sobota 28.11.2015, meniny má Henrieta

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Rozdelenie odborov

Knižnica sa organizačne člení na:
-

Úsek generálneho riaditeľstva:

Ing. Silvia Stasselová
generálna riaditeľka
-

Úsek knižničných činností:

PhDr. Dušan Lechner
riaditeľ úseku
-

Úsek elektronizácie a integrácie:

Ing. Alojz Androvič, CSc.
riaditeľ úseku
-

Úsek ekonomiky:

Ing. Mária Petrovičová
námestníčka generálnej riaditeľky

 

  

I Úsek generálneho riaditeľstva

1
Kancelária generálnej riaditeľky
KGR PhDr. Aneta Bartková
1.1 Sekretariát generálnej riaditeľky Ing. Jarmila Dická
1.2 Referát pre styk s verejnosťou PhDr. Aneta Bartková
2
Personálny refererát
PhDr. Ladislav Oslanec
 3
Právny referát
4
Referát BOZP, OP, PZS
Vlasta Kapustíková
5
Referát US a CO
6
Referát vnútornej kontroly
Ing. Janka Uherová
7
Oddelenie metodiky
Mgr. Henrieta Gábrišová
           

II Úsek knižničných činností

8
Oddelenie doplňovania kníh
ODK Mgr. Silvie Uhliarová
9
Oddelenie periodík
OP Mgr. Petronela Križanová, PhD.
10
Oddelenie mennej katalogizácie
OMK PhDr. Gabriela Lučeničová
11
Oddelenie vecnej katalogizácie
OVK RNDr. Martin Hučko
12
Odbor knižničných služieb
Mgr. Peter Penthor
12.1 Oddelenie absenčných výpožičiek OAV Mgr. Kristína Brunnerová
12.2 Oddelenie MVS a MMVS MVS Mgr. Marta Záhradníková
12.3 Oddelenie prezenčných služieb OPV Mgr. Iveta Timová
12.4 Oddelenie konzultačných služieb KS Mgr. Ladislav Dombi
12.5 Oddelenie multimediálnych dokumentov OMD Mgr. Soňa Minárová
13
Odbor knižničných fondov
Ladislav Mikulík
13.1 Oddelenie knižničných skladov OKS Anna Vicenová
13.2 Oddelenie revízie fondov ORF Ing. Beáta Varečková
13.3 Oddelenie preventívnej ochrany dokumentov OPOD Ing. Milan Romhányi
14
Kabinet rukopisov, starých
a vzácnych tlačí

KST

PhDr. Klára Meszárosová
15
Kabinet retrospektívnej bibliografie
KRB Mgr. Zlatica Pytlová
16
Hudobný kabinet
HK Mgr. Dana Drličková
17
Multifunkčné kultúrne centrum
MFKC Marcel Šustek
              

III Úsek elektronizácie a integrácie

18
Odbor súborných katalógov
PhDr. Lýdia Sedláčková
17.1 Oddelenie správy súborného katalógu periodík OSKP PhDr. Lýdia Sedláčková
17.2 Oddelenie prieskumu súborných katalógov OPSK PhDr. Peter Čmelko
19
Odbor informačných technológií
Ing. Eva Kralovičová
18.1 Oddelenie výpočtovej techniky OVT Ing. Dušan Paško
18.2 Oddelenie programových systémov OPS Ing. Eva Kralovičová
20
Odbor knižnično-informačných systémov
Mgr. Mária Džavíková
19.1 Oddelenie knižničných systémov OKSY Mgr. Veronika Gyalogová
19.2 Oddelenie sieťových aplikácií OSA Mgr. Mária Džavíková
21
Národná agentúra ISSN a 
depozit digitálnych prameňov
NA ISSN PhDr. Beáta Katrincová
21.1 Národná agentúra ISSN a referát
 elektronických informačných prameňov
21.2 Depozit digitálnych prameňov
22
Informačné a dokumentačné
stredisko UNESCO
UNESCO Mgr. Anna Polievková
23
Depozitná knižnica NATO
DKN PhDr. Antónia Jasemová
24
Odbor ochrany dokumentov
Ing. Emília Hanusová
23.1 Oddelenie knižnej väzby OKV Ľubica Kružlíková
23.2 Oddelenie reprografických služieb ORS Ing. Emília Hanusová
23.3 Oddelenie reštaurovania dokumentov ORD Mgr. Ivana Palkovičová
25
Odbor digitalizácie
OD Mgr. Tomáš Fiala
24.1 Oddelenie digitalizačných služieb ODS Mgr. Stanislav Ďurčo
24.2. Laboratórium digitalizácie LD Mgr. Tomáš Fiala
26
Odbor centrálneho dátového archívu
CDA Ing. Milan Rakús
26.1 Oddelenie informačných technológií CDA Mgr. Lenka Bazalová
26.2 Oddelenie informačných systémov CDA
26.3 Oddelenie informačných procesov CDA Mgr. Bibiana Žigová
27
Odbor projektového riadenia
OPRiad Mgr. Ivan Ciglan
27.1 Oddelenie riadenia projektov
27.2 Oddelenie integrácie systémov
                  

IV Úsek ekonomiky

28
Oddelenie ekonomiky
Ing. Mária Petrovičová
29
Odbor prevádzky
Ing. Pavol Paštinský
26.1 Oddelenie správy budov OSB Jozef Turčina
26.2 Oddelenie správy majetku OSM Zálesňaková Magda

 

Posledná aktualizácia: 16.10.2015 08:17  Tlačiť Hore