Dnes je Sobota 28.11.2015, meniny má Henrieta

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1 ku Knižničnému poriadku, ktorý nadobudol platnosť dňa 3. 9. 2012

Č l á n o k 5,  bod 1 sa nahrádza v nasledovnom znení: 

Registrácia, aktivácia v knižničnom systéme UKB a identifikačná karta používateľa

 1. Identifikačná karta používateľa (knižničný pas) je vystavená a aktivovaná v systéme UKB na žiadosť používateľa po podpise prihlášky používateľa.Ak používateľ predloží pri registrácii identifikačnú kartu používateľa vydanú iným subjektom (ISIC, ITIC, Bratislavská mestská karta, CVTI SR a UK SAV a iné akceptované čipové karty), táto karta je aktivovaná v systéme UKB. Vystavenie a aktivovanie identifikačnej karty používateľa je spoplatnené podľa Cenníka služieb a poplatkov.


  Knižnica rozlišuje štyri typy identifikačných kariet:
  • registráciu používateľa na 1 rok, ktorá oprávňuje na využívanie všetkých služieb knižnice,
  • registráciu používateľa na 1 rok, ktorá oprávňuje na využívanie len prezenčných služieb knižnice,
  • registráciu používateľa na 30 dní, ktorá oprávňuje na využívanie len prezenčných služieb knižnice,
  • registráciu používateľa na 7 dní, ktorá oprávňuje na využívanie len prezenčných služieb knižnice.

Po ukončení platnosti aktivácie je možné identifikačnú kartu opakovane aktivovať na zvolený počet dní alebo na jeden rok.

Posledná aktualizácia: 01.04.2015 14:25  Tlačiť Hore