Dnes je Sobota 28.11.2015, meniny má Henrieta

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Registrácia podujatia

Univerzitná knižnica v Bratislave
Multifunkčné kultúrne centrum

 

Registračný list pripravovaného podujatia

1. Dátum, hodina začiatku
 
2. Časový rozsah podujatia, časový rozsah prípravy
 
3. Priestor (vrátane event. atypického spôsobu usporiadania)
 
4. Názov
 
5. Podtitul (žánrová, tematická a pod. charakterizácia podujatia)
 
6. Účinkujúci, prednášatelia, lektori a pod. (celé mená, event. presné znenie funkcií)
 
7. Návštevníci 
(pre aký druh návštevníkov je podujatie určené, podujatie pre uzatvorený okruh návštevníkov,
prístup verejnosti možný – vylúčený, podujatie pre verejnosť, odhad. počet návštevníkov)
 
8. Hlavný usporiadateľ (presný názov inštitúcie, celé meno zodpovedného prac., mobil, e-mail)
 
9. Spoluusporiadateľ (presný názov inštitúcie, celé meno zodpovedného prac., mobil, e-mail)
 
10. Požiadavka na oficiálne zastúpenie zo strany Univerzitnej knižnice (príhovor?)
 
11. Propagácia podujatia (veľkoplošné transparenty, plagáty-formát, letáky, pozvánky,
programový bulletin, tlačová beseda, zainteresovanie printových a elektronických médií 
a pod. – vyznačenie kompetencií zúčastnených subjektov)
 
12. Technické požiadavky (ozvučenie, osvetlenie, projekčná technika, klavír, tlmočnícke zariadenie a pod. – počet, druhy)
 
13. Občerstvenie (exter. firma ?, druh a rozsah občerstvenia, spôsob zabezpečenia)
 
14. Šatňa (časové rozpätie)
 
15. Finančné náklady (doprava, inštalácia, dozor počas výstavy, exter. propagačné služby a pod.)
 
16. Prenájom (cenové relácie)
 
17. Iné
 

Vyplnil (meno, kontakt):
Info: +421 2 20466 105, + 421 2 20466 154

Posledná aktualizácia: 05.08.2013 15:22  Tlačiť Hore