Dnes je Sobota 28.11.2015, meniny má Henrieta

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Voľne dostupné alternatívy

k národným bibliografiám

 

Upozorňujeme, že voľne dostupné zdroje spísané nižšie, nie sú vždy plnohodnotnými náhradami národných bibliografií jednotlivých štátov.

 

Belgicko knihy - Bibliographie de Belgique vstup
Súpisy kníh (vydávaný mesačne), ktoré získava do svojich fondov Belgická národná knižnica ako povinný výtlačok.
Česká republika časopisy vstup
Súborný katalóg Českej republiky - seriály
Česká republika články - ANL vstup
Články v českých novinách, časopisoch a zborníkoch
Česká republika ČNB vstup
Česká národní bibliografie (knihy, seriály, speciální dokumenty)
Francúzsko Bibliographie nationale française vstup
Súpis
Luxemburg Bibliographie luxembourgeoise vstup
Maďarsko knihy - Súpis Maďarskej národnej bibliografie kníh v html vstup
Nemecko časopisy -
Zeitschriftendatenbank (ZDB)
vstup
Nemecko knihy vstup
Deutsche Nationalbibliografie online
Poľsko články vstup
Bibliogafia artykulów z czasopism polskich
(1996-2004; 2005-)
Bibliografia artykulów z gazet i tygodników polskich
 (1996-2004)
Poľsko knihy vstup
Bibliografie ksiazek polskich
Rakúsko povinné výtlačky kníh, skrípt, výberovo zahraničné austriaká - Oesterreichische Bibliografie  (OeB online) vstup
súpis
Slovenská republika časopisy - Súborný katalóg periodík vstup
Obsahuje záznamy periodík (odborných, vedeckých
i záujmových časopisov, ročeniek, správ z konferencií,
zborníkov a iných periodicky vydávaných dokumentov
v tlačenej i inej forme)  vo fondoch knižníc a iných
inštitúcií Slovenskej republiky a knižníc, ktoré
do Súborného katalógu periodík prispievajú svojimi
záznamami alebo poskytujú údaje o odbere periodík. 
Na tvorbe súborného katalógu periodík spolupracuje
vyše 350 inštitúcií SR.
Slovenská republika  články (alternatíva) vstup 
Projekt Slovenská knižnica ponúka vyhľadávanie
v katalógoch zapojených knižníc SR, v ponuke
sú články zo seriálov (časopisov) a články
z monografií (zborníky).
Slovenská republika  knihy (alternatíva) vstup 
Projekt Slovenská knižnica ponúka vyhľadávanie
v katalógoch zapojených knižníc SR. (V ponuke
sú však aj zahraničné knihy, keďže vyhľadávate v katalógu.)
východná Európa Zeitschriftenschau Osteuropa vstup
Priebežne dopĺňaná databáza obsahov cca 150 časopisov
(od roku 2002) zameraných na históriu východnej,
stredovýchodnej a juhovýchodnej Európy.
VIAC POZRI AJ TU

 

Posledná aktualizácia: 13.01.2015 15:27  Tlačiť Hore