Dnes je Sobota 28.11.2015, meniny má Henrieta

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Žiadosť: Periodické publikácie na CD-ROM-e, DVD a pod.


 Adresa:
Univerzitná knižnica v Bratislave
NA ISSN
Michalská 1, 2. posch.
814 17 Bratislava
Tel. + Fax: (00421 2) 54433754
Tel.: (00421 2) 20 466 332
issn@ulib.sk
http://www.issn.sk

http://www.ulib.sk

Názov publikácie:
Názov a adresa vydavateľstva:
Adresa redakcie:
Periodicita:
Tematické zameranie:
Odkedy vychádza (rok):
Predtým vychádzal pod názvom:
Žiadateľ žiada zaslať číslo EAN/ISSN
Meno zodpovedného pracovníka:
Telefón:
Fax:
E-mail:

Poznámka:
K žiadosti zaslanej pred vydaním prosíme priložiť návrh obalu na CD-ROM alebo DVD.

V                  Dňa 

 

Podpis

 

Pečiatka

Formulár po vyplnení najprv vytlačte, až potom odošlite. Podpísaný a opečiatkovaný formulár prosíme zaslať aj poštou na našu adresu.

                                                          

 

 

Posledná aktualizácia: 06.05.2013 14:26  Tlačiť Hore