Dnes je Sobota 28.11.2015, meniny má Henrieta

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Aktuality

Podujatia Informačného a dokumentačného strediska UNESCO v novembri 2015

 

Cyklus prednášok – Orient známy neznámy
Konverzie na islam v strednej Európe

11. 11. 2015, 17.30 hod.

Seminárna miestnosť UKB, Klariská 5

Prednáška sa bude venovať otázke konverzií na islam v strednej Európe vrátane pohľadu na početne malú komunitu slovenských, českých a maďarských moslimských konvertitov na Slovensku a v Českej republike.

Prednáša: PhDr. Gabriel Pirický, M.A., PhD.

Slovenská orientalistická spoločnosť pri Ústave orientalistiky SAV, Bratislava

 

Cyklus prednášok – Veľké osobnosti vedy v dejinách ľudstva

Albert Einstein

12. 11. 2015, 17.30 hod.

Seminárna miestnosť UKB, Klariská 5

Prednáška o živote a diele významného fyzika, nositeľa Nobelovej ceny.

Prednáša: Mgr. Aleš Gabriel, kultúrna asociácia Nová Akropolis

 

Cyklus prednášok – Náboženstvá pod drobnohľadom

Máme sa báť islamu?

18. 11. 2015, 18.00 hod.

Seminárna miestnosť UKB, Klariská 5

Aké sú rozdiely a súvislosti medzi islamom, islamizmom a islamofóbiou? Prednáška sa pokúsi objasniť rozdiel medzi mýtom a realitou a priniesť racionálne argumenty do debaty ovplyvňovanej strachom, predsudkami a nepochopením.

Prednáša: Doc. Attila Kovács, PhD.,  Katedra porovnávacej religionistiky FF UK v Bratislave
Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev pri SAV, Bratislava

 

Milujeme UNESCO - Podujatie pri príležitosti 70. výročia založenia UNESCO

24. 11. 2015, 15.00 hod.

Aula Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám.

Slávnostné podujatie organizované Slovenskou komisiou pre UNESCO pri príležitosti 70. narodenín organizácie OSN pre vedu, vzdelávanie a kultúru. V programe na úvod zaznie príhovor prezidenta SR, pána Andreja Kisku. Ďalej si budú môcť prítomní vypočuť príspevky veľvyslankyne SR pri UNESCO, predsedu SK UNESCO a ďalších vystupujúcich, ktorí sa dotknú jednak úspechov Slovenska v UNESCO a jednak aktuálnych a pálčivých tém, ktorým sa táto organizácia v súčasnosti venuje, prípadne akým výzvam čelí. V programe vystúpi aj Terchovská muzika, ktorá je zapísaná do Zoznamu nehmotného dedičstva UNESCO a hráč na fujaru, ktorá je rovnako zapísaná v tomto zozname. Súčasťou podujatia budú výstavy – slovenského kultúrneho, prírodného, nehmotného aj dokumentárneho dedičstva. Program je koncipovaný tak, aby upútal, informoval, poučil, inšpiroval aj pobavil. Vítaná je široká verejnosť.

 

Archív

 

Posledná aktualizácia: 03.11.2015 14:53  Tlačiť Hore