Dnes je Sobota 28.11.2015, meniny má Henrieta

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Adresár pridružených škôl UNESCO v SR

BANSKÁ BYSTRICA

Gymnázium J. G. Tajovského
Tajovského 25
974 00 Banská Bystrica
R: RNDr. Tatiana Paľová
K: Mgr. Martin Holéczy
Tel.: 048/413 52 37
e-mail: gymnazium@gjgt.sk, marhol@centrum.sk

 

Obchodná akadémia
Tajovského 25
974 00 Banská Bystrica
R: Ing. Darina Šlosárová
K: Mgr. Viera Chovancová
Tel.: 048/413 57 28
e-mail:


BANSKÁ ŠTIAVNICA

Gymnázium Andreja Kmeťa
Göllnerovej-Gwerkovej 8
969 01 Banská Štiavnica
R: PhDr. Renata Mikulášová
K: Mgr. Miroslava Kováčová
Tel.: 045/692 05 92/93
Fax.: 045/692 05 92
e-mail: riaditel@gymbs.sk, schranka@gymbs.sk


BRATISLAVA

Základná škola
Grösslingova 48
811 09 Bratislava
R: Mgr. Mária Hronská
K: Mgr. Eva Gaplovská
Tel.: 02/52 92 34 82, 0905 454250 (zást. riad. Robert Dadykin)
e-mail: zsgrosba@zsgrosba.edu.sk, skola@zsgrosba.edu.sk

 

Spojená škola
Metodova 2
821 08 Bratislava
R: Ing. Zuzana Vaterková
K: Mgr. Barbora Kaľavská
Tel.: 02/50 10 24 12
Fax.: 02/55 57 54 00
e-mail: office@gmet.sk, kalavska@gmet.sk

 

Gymnázium J. Papánka
Vazovova 6
811 07 Bratislava
R: Mgr. Gabriela Dornáková
K: Mgr. Viera Simonidesová
Tel.: 02/52 49 72 96
e-mail: vedenie@vazka.sk, viesim@centrum.sk

 

Stredná odborná škola chemická

Vlčie hrdlo 50


821 07 Bratislava  
R: Ing. Silvia Loffayová  
K: Ing. Judita Dömötörová  
Tel.: 02/40 55 43 96  
Fax.: 02/44 25 77 65  
e-mail: domotorova@sosch.sk
 
web: www.sosch.sk  

 

Súkromné gymnázium

Kremnická 26

851 01 Bratislava
R: Dr. Ivona Podstavková, PhD.
Tel.: 02/63 83 02 90 (0905777888)
Fax.:02/63 80 02 90
e-mail:
web: http://www.ipgymnazium.sk/

 

Stredná odborná škola
ul. SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji

R: Ing. Katarína Kubišová
K: Mgr. Júlia Lovišeková
Tel.: 02/45 94 33 21
Fax.: 02/45 94 36 02
e-mail: spojs@nextra.sk, julialovisekova@yahoo.com
web: http:/www.spojsivanka.sk

 

Pedagogická a sociálna akadémia
Bullova 2

844 20 Bratislava
R: Mgr. Žofia Mačugová
K: Mgr. Viktória Oleksová
Tel.: 02/64 36 59 40
e-mail: psabullova2@pobox.sk, vooleksova8@gmail.com
web: http://www.psabuba.edu.sk/

 

Cirkevné konzervatórium
Beňadická 16
851 06 Bratislava
R: Mgr. Eva Malatincová
K: Mgr. Art Marianna Wenzlová
Tel.: 02/63 83 08 95
e-mail: sekretariat@ckba.edu.sk

 

KEŽMAROK 

Hotelová akadémia Otta Brucknera
 
MUDr. Alexandra 29
060 15 Kežmarok
R: Mgr. Katarína Stankovičová
K: Mgr. Sylvia Holopová
Tel.:  052/452 30 35
Fax.: 052/452 27 48

e-mail:

 

LEVICE

Pedagogická a sociálna akadémia
F. Engelsa 3

934 29 Levice
Tel.: 036/631 23 95
Fax: 036/631 20 43
R:: Mgr. Anna Drmlíková
K: Mgr. Helena Vargová, Mgr. Ivana Zahrádková
e-mail: pasa_lv@stonline.sk,  vargova@psalv.edu.sk, ivaza47@gmail.com
web: www.psalv.edu.sk

 

MARTIN

Základná škola  
Jahodnícka ul. 1


036 01 Martin
R: Mgr. Miriam Tvarožná
K: Mgr. Martina Náčiňáková
Tel.: 043/41 344 88
Fax.:043/430 05 58
e-mail: zsjahodnicka@zsjahodmt.edu.sk, martinanacinakova@gmail.com


NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Gymnázium M. R. Štefánika  
Športová 41

915 01 Nové Mesto nad Váhom
R: Mgr. Mária Vitásková   Z: Mgr. Hilda Madrová, Mgr. Zuzana Krajčovicová
K: Mgr. Katarína Majerníková
Tel.: 032/771 34 09, 032/771 22 47 (riad.)
Fax.: 032/771 2442
e-mail: Ivana.matejovicova@gymnm.tsk.sk, kmajernikova@yahoo.com

 

SOŠ Nové Mesto nad Váhom
Bzinská 11

915 01 Nové Mesto nad Váhom
R: Mgr. Peter Rebro
K: Mgr. Hana Chlebanová
Tel.: 032/771 42 81
Fax.: 032/746 51 23
e-mail: zsps@spsnmnv.sk,  hana.chlebanova@spsnmnv.sk
web: www.spsnmnv.sk


POPRAD

Gymnázium
Ul. D. Tatarku 7


058 01 Poprad
R: Mgr. Dušan Nebus
K: Mgr. Zuzana Šimoňáková
Tel.: 052/773 05 51, 052/772 10 76 (zást.riad.)
Fax.: 052/ 7724 057
e-mail:
web: www.gpdt.sk


PRIEVIDZA

Gymnázium V. B. Nedožerského  
Ul. Matice slovenskej 16

971 01 Prievidza
R: Mgr. Soňa Ciráková
K: Mgr. Jana Čižniarová
Tel.: 046/542 67 57
Fax.:046/542 53 33
e-mail: skola@gympd.sk, yanndzi@hotmail.com


RUŽOMBEROK

Základná škola - Zarevúca 18  
034 01 Ružomberok
R: Mgr. Michal Lazár
Tel.: 044/432 91 34
e-mail:  zszarevuca.rk@gmail.com
web: http://zszarevuca-rk.edupage.org


SPIŠSKÉ PODHRADIE

Základná škola  
Pálešovo nám. 9

05304 Spišské Podhradie
Tel.: 053/4541172
R: Mgr. Ľubica Karpatyová
K: Mgr. Martina Tejbusová
e-mail:

 

TRENČÍN

Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša  
Staničná 4

911 05 Trenčín
R: Ing. Ivan Trnka
K: Ing.  Alexandra Gabrišová
Tel.: 032/650 59 38
Fax:032/650 59 33
e-mail: riaditel@sosstn.tsk.sk,  sasagabrisova@gmail.com


ŽILINA

Základná škola  
Žilina - Budatín

ul. Slovenských dobrovoľníkov 122/7
010 03 Žilina
R: Mgr. Mária Luptáková
K: PaeDr. Mária Badušková
Tel.: 041/562 20 74, 041/566 71 22
Fax: 041/562 20 74
e-mail:

 

Školy - kandidáti na zaradenie do siete ASP

 

Škola úžitkového výtvarníctva J. Vydru  
Dúbravská cesta 11

845 32 Bratislava
Tel.: 02/ 59 30 62 20 (vrátnica), 02/59306211 (tajomníčka)
R: Mgr. art. Milan Pagáč
K: Mgr. Judita Csáderová, Mgr. Ivana Macková
e-mail: suvba@centrum.sk  (skola@suvba.sk)

 

Súkromná jazyková škola Mobile College  
Jesenského 5

036 01 Martin
R, K: Mgr. Mária Smáková
Tel.: 043/422 14 42, 0905 723 711
e-mail:

 

Gymnázium J. F. Rimavského
 
Kláštorská ul. 37

05401 Levoča
Tel.: 053/4512252
R: Dr. Miroslav Kamenický
K: Mgr. Peter Strážik
e-mail: 

 

Stredná pedagogická škola  
Bottova 15A


05401 Levoča
Tel.: 053/4510367
R: Mgr. Jozef Cirbus
e-mail:

 

Stredné odborné učilište lesnícke  
053 06 Bijacovce

Tel.: 053/4510052
R: Ing. Ladislav Maturkanič
K: Ľubomír Tatarko
e-mail:

 

Posledná aktualizácia: 29.01.2014 09:29  Tlačiť Hore