Dnes je Streda 02.12.2015, meniny má Bibiana
Národná agentúra ISSN

Pridelenie ISSN

Žiadosť: Periodické publikácie tlačené

 

Žiadosť: Periodické publikácie na CD-ROMe a iných hmotných e-nosičoch


ISSN sa prideľuje zvyčajne pred vydaním prvého čísla, potrebné je spolu so žiadosťou  predložiť (zaslať e-mailom, poštou alebo osobne doručiť) návrh obálky, titulného listu alebo tiráže tlačenej  periodickej publikácie, návrh titulnej stránky publikácie na CD-ROM-e, prípadne  obálky CD-ROM-u

Tlačené periodické publikácie vydávané minimálne 2x ročne je potrebné okrem registrovania v systéme ISSN evidovať tiež na MK SR  - Zákon č.167/2008 Z.z.o  periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Tlačový zákon) a odvádzať povinné výtlačky v zmysle Zák. č. 212/1997 Z.z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov.

Periodické publikácie vydané na CD-ROM-e sa na MK SR neevidujú, ale povinné výtlačky sa zasielajú v zmysle Zák. č. 212/1997 Z.z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov.

Tlačené publikácie s periodicitou 1x ročne a zriedkavejšou sa na MK SR neevidujú, avšak ISSN sa prideľuje, ak titul spĺňa podmienky seriálovej publikácie, potrebné je dať si prideliť aj ISBN, povinné výtlačky sa zasielajú podľa prílohy vyššie uvedeného zákona platnej pre neperiodické publikácie.

 

Žiadosť: Elektronické časopisy a iné pokračujúce pramene publikované on-line

 

ISSN sa prideľuje až po zverejnení on-line časopisu na internete - potrebné je publikovať jedno kompletné číslo alebo vydanie. Stránka on-line časopisu musí byť plne funkčná, musí obsahovať plnotextové články a vydavateľské údaje (názov vydavateľa a jeho sídlo,údaj o periodicite (aktualizácii), mená dvoch redaktorov). Stránkam súkromných osôb sa ISSN neprideľuje.

Časopisy publikované on-line sa na MK SR neevidujú. Povinné výtlačky sa z on-line publikácií zatiaľ nezasielajú.

 

 

Kontakt:

Poštový:  
Národná agentúra ISSN,
Univerzitná knižnica v Bratislave,
Michalská 1, 814 17 Bratislava
Osobný: Michalská 1, Bratislava,
2. posch. č. dv. 303  vchod
cez služobnú vrátnicu UKB
Úradné  hodiny: 
Po - Pi 9.00 - 16.00 
Tel.: 02/20 466 332
Tel.+Fax: 02/5443 3754
E-mail :
Vedúca: PhDr. Beáta Katrincová,
tel.: 02/20 466 331

 

 

 

Posledná aktualizácia: 06.05.2013 14:27  Tlačiť Hore