Dnes je Streda 02.12.2015, meniny má Bibiana

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Systém ISSN


Systém ISSN pozostáva v súčasnosti z 87 národných centier, ktoré sú zodpovedné za prideľovanie ISSN tzv. pokračujúcim prameňom publikovaným vo svojich krajinách. Systém koordinuje Medzinárodné centrum ISSN v Paríži, ktoré zodpovedá tiež za prideľovanie ISSN pokračujúcim prameňom publikovaným v krajinách, v ktorých neexistujú národné centrá a pokračujúcim prameňom, ktoré publikujú medzinárodné organizácie. ISSN - jednoznačný identifikátor produkcie periodickej literatúry v tlačenej i netlačenej podobe. Národné centrá môžu vylúčiť zo systematickej registrácie seriály čisto lokálneho zamerania či významu, s výnimkou titulov, o ktorých registráciu požiada používateľ.Výkonným orgánom systému ISSN na Slovensku je Národná agentúra ISSN.


Číslo ISSN

ISSN (International Standard Serial Number)  medzinárodné štandardné číslo seriálových publikácií jednoznačne identifikuje "pokračujúce pramene" (continuing resources), ktoré zahŕňajú "seriály" a "integrujúce pokračujúce pramene" (ongoing integrating resources).

Seriály zahŕňajú: časopisy, magazíny, elektronické časopisy, e-seriály, adresáre, ročenky, noviny, newslettre, monografické série. Seriály vychádzajú v častiach za sebou nasledujúcich bez určenia konečného počtu pokračovaní.

Integrujúce pramene na pokračovanie zahŕňajú: databázy, www stránky, publikácie na voľných listoch (loose-leafs). Integrujúce pramene na pokračovanie sú pramene doplňované priebežne, nie sú defininívne ukončené, pričom sa doplnky integrujú do prameňa a neostávajú samostatne. Do systému ISSN sa zaraďujú tie integrujúce pokračujúce pramene, ktoré nie sú definitívne ukončené a majú uvedený údaj o aktualizácii.


Štruktúra čísla ISSN

ISSN pozostáva zo skratky ISSN a z 8 arabských číslic od 0 do 9, s výnimkou poslednej číslice, ktorá môže používať aj veľké písmeno X.

Príklad:

ISSN 0251-1470

Prvé štvorčíslie je tzv. blok čísel, ktorý prideľuje centrám MC ISSN v Paríži, tri čísla za pomlčkou sú poradové čísla a na posledom mieste je kontrolná číslica.

 

Význam ISSN

ISSN sa v knižniciach využíva na identifikáciu titulov, môže sa tiež využívať na triedenie a kontrolu titulov periodických publikácií dochádzajúcich do knižnice. ISSN  zjednodušuje medziknižničný výpožičný systém a uľahčuje vyhľadávanie v katalógoch, z čísla ISSN sa tiež  generuje kód EAN 13, ktorý sa na Slovensku poskytuje zdarma.

 

Vzťah ISSN a ďalších identifikačných systémov

Monografie, technické správy, zvukové záznamy, videozáznamy, tlačené hudobné publikácie, audiovizuálne diela a hudobné diela majú svoje vlastné číslovacie systémy. Uvedené druhy dokumentov môžu mať aj ISSN spolu so svojim vlastným identifikátorom (napr. ISBN), ak sú časťou pokračujúceho prameňa.

 

Posledná aktualizácia: 11.09.2012 09:22  Tlačiť Hore