Dnes je Streda 02.12.2015, meniny má Bibiana

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Pokyny na pridelenie ISSN v Národnej agentúre ISSN v SR

Národná agentúra ISSN - výkonný orgán systému ISSN na Slovensku prideľuje v súčasnosti ISSN nielen tlačeným, ale tiež elektronickým pokračujúcim prameňom vydávaným na Slovensku buď offline (napr. na CD-ROM) alebo on-line, ktoré sa avšak na rozdiel od tlačených periodických publikácií na MK SR neevidujú. Zaradenie publikácií do systému ISSN, t.j. pridelenie čísla ISSN a kľúčového názvu umožňujúce ich jednoznačnú identifikáciu je na Slovensku bezplatné. ISSN sa prideľuje z iniciatívy agentúry alebo na žiadosť vydavateľa (providera).

K prideleniu ISSN pre on-line publikáciu je potrebné vyplniť a zaslať elektronický formulár žiadosti. Názov elektronickej publikácie uvedený v žiadosti sa musí zhodovať s názvom na titulnej obrazovke ES a on-line publikácia musí byť prístupná v plnej verzii na internete.
V prípade prístupu chráneného heslom je potrebné sprístupniť webovú stránku publikácie pracovníkom agentúry na čas spracovania žiadosti.
Pri zaraďovaní on-line publikácií do systému ISSN sa uplatňuje výberový prístup (pozri kritériá).

K prideleniu ISSN pre elektronickú publikáciu na pevnom fyzickom nosiči (napr. na CD-ROM) sa vypĺňa klasický formulár žiadosti.

 

Hlásenie zmien

Zmeny vo vydávaní elektronickej publikácie je potrebné nahlásiť Národnej agentúre ISSN e-mailom alebo prostredníctvom formulára na zmeny

 

Upozornenie

Upozorňujeme, že ISSN je identifikačný systém, pridelenie čísla ISSN neznamená súčasne ochranu autorských práv, ani ochranu názvu.

 

Zaradenie záznamu do databázy ISSN

Záznam o elektronickom seriáli s prideleným ISSN sa po spracovaní zaradí do národnej databázy ISSN a medzinárodnej databázy ISSN - Portálu ISSN

Posledná aktualizácia: 31.10.2012 15:46  Tlačiť Hore