Dnes je Streda 02.12.2015, meniny má Bibiana

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Žiadosť: Periodické publikácie tlačené


 Adresa:
Univerzitná knižnica v Bratislave
NA ISSN
Michalská 1, 2. posch.
814 17 Bratislava
Tel. + Fax: (00421 2) 54433754
Tel.: (00421 2) 20 466 332
issn@ulib.sk
http://www.issn.sk

http://www.ulib.sk

Názov publikácie:
Evidenčné číslo MK SR (ak je pridelené):
Názov a adresa vydavateľstva:
Adresa redakcie:
Periodicita:
Tematické zameranie:
Odkedy vychádza (rok):
Predtým vychádzal pod názvom:
Je prílohou ku:
Žiadateľ žiada zaslať číslo EAN/ISSN
Meno zodpovedného pracovníka:
Telefón:
Fax:
E-mail:

Poznámka:
K žiadosti zaslanej pred vydaním prosíme priložiť návrh obálky, titulného listu alebo tiráže.

V                  Dňa 

 

Podpis

 

Pečiatka

Formulár po vyplnení najprv vytlačte, až potom odošlite. Podpísaný a opečiatkovaný formulár prosíme zaslať aj poštou na našu adresu.

                                                          

 

 

Posledná aktualizácia: 02.05.2013 11:51  Tlačiť Hore