Dnes je Streda 02.12.2015, meniny má Bibiana

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Prevádzkový poriadok šatne na Ventúrskej 1

 

 1. Používateľ vstupuje do priestorov knižnice po odložení kabáta alebo iného vrchného odevu (vetrovka, plášť a pod.), dáždnika, aktovky, tašky, ruksaku atď. v šatni, bez ohľadu na cieľ návštevy v knižnici. Za aktovku a tašku sa pokladajú predmety väčšieho rozmeru ako 33 x 24x 7 cm.
 2. Používateľ sa na vyzvanie zamestnancov šatne preukáže identifikačnou kartou čitateľa.
 3. Do priestorov šatne nie sú prijímané predmety presahujúce rozmery šatňovej skrinky (napr. nadrozmerná batožina, nákupné tašky a pod.).
 4. Pri vstupe do šatne prevezme používateľ od služby kľúč od skrinky (s číslom). Po uložení vecí používateľ skrinku uzamkne, kľúč odovzdá službe. Služba mu následne vydá identifikátor (s rovnakým číslom ako bol kľúč), ktorý si používateľ uchová počas celej doby pobytu v knižnici.
 5. Skrinky neplnia funkciu bezpečnostnej schránky na odkladanie cenných predmetov /finančná hotovosť, klenoty, hodinky, platobné karty, osobné doklady, kľúče, mobilné telefóny, fotoaparáty a pod./. Tieto je používateľ povinný ponechať si u seba po celú dobu pobytu v knižnici.
 6. Za veci uložené v uzamykateľných skrinkách knižnica zodpovedá len v rozsahu danom občianskym zákonníkom.
 7. Použitie skriniek je bezplatné.
 8. Za osobné veci, odložené mimo určeného priestoru, knižnica neručí.
 9. Do skriniek nie je možné odkladať predmety, ktoré by ju mohli poškodiť a potraviny podliehajúce rýchlej skaze.
 10. Používateľ je povinný udržiavať skrinku v čistote a v poriadku a jej stav po vyprázdnení skontrolovať.
 11. Šatňa a skrinky slúžia na odkladanie odevov a batožín len počas doby návštevy v knižnici. Používateľ je povinný vyzdvihnúť si do konca prevádzkovej doby kľúč a následne uvoľniť skrinku. Kľúč a identifikátor je povinný vrátiť službe v šatni.
 12. Ak si používateľ nevyprázdni skrinku do skončenia prevádzkovej doby knižnice, má možnosť vyzdvihnúť si obsah skrinky do konca prevádzkovej doby nasledujúceho pracovného dňa.
 13. V prípade straty kľúča je možné obsah skrinky vydať až po spísaní protokolu o strate kľúča a komisionálnom otvorení skrinky.

 

Bratislava 3. 9. 2012

PhDr. Tibor Trgiňa
generálny riaditeľ

 

Posledná aktualizácia: 06.09.2012 13:03  Tlačiť Hore