fem4

Zo života fakulty

07.07.2016 08:23:19

Výjazdové zasadnutie kolégia a AS FEM

Dňa 6. júla 2016 sa uskutočnilo výjazdové zasadnutie kolégia dekanky FEM, AS FEM a garantov študijných programov. 

03.07.2016 07:55:07

Stretávka absolventov PEF po polstoročnici 1966 - 2016

Dňa 2. júla 2016 sa uskutočnilo vzácne stretnutie po rokoch - stretnutie absolventov z roku 1966, teda presne po polstoročnici. 

03.07.2016 07:13:41

Medzinárodné vedecké dni na FEM SPU v Nitre

Konferencia Medzinárodné vedecké dni 2016, ktorá sa konala 19. – 20. mája na FEM SPU v Nitre, sa niesla v zmysle témy Hodnotový reťazec v agropotravinárstve: Výzvy pre manažment prírodných zdrojov a spoločnosť.

24.06.2016 14:27:29

Noví absolventi štúdia medzinárodného študijného programu dvojitých diplomov EURUS AGRI v ak. roku 2015/2016

Naša Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre má opäť nových absolventov medzinárodného študijného programu dvojitých diplomov EURUS AGRI: Agrarian Trade and Marketing. 

04.05.2016 10:12:29

Nové možnosti v inžinierskom programe EURUS AGRI

Pracovná cesta do Moskvy na partnerskú Timiryazevku počas posledného aprílového týždňa priniesla pre FEMkárov nové možnosti.