Dnes je Streda 20.07.2016, meniny má Iľja, Eliáš
Knižničný poriadok

Univerzitnej knižnice v Bratislave

V zmysle zákona NR SR č. 183/2000 Z.z. o knižniciach a doplnení zákona SNR č. 27/1987 Zb. o  štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej a zriaďovacej listiny Univerzitnej knižnice v Bratislave z 27. 9. 1999, zmene zriaďovacej listiny z 1. 10. 2005 a zmene zriaďovacej listiny z 1. 5. 2011, vydávam tento Knižničný poriadok Univerzitnej knižnice v Bratislave (ďalej Knižničný poriadok).

 

I. Všeobecné ustanovenia

Článok 1 - Pôsobnosť Knižničného poriadku

Článok 2 - Podmienky prijatia za používateľa knižnice

Článok 3 - Prístupnosť knižnice

Článok 4 - Základné práva a povinnosti používateľa knižnice

Článok 5 -  Identifikačná karta používateľa, registrácia a aktivácia

 

II. Služby knižnice

Článok 6 - Služby knižnice

Článok 7 - Reprografické a iné kopírovacie služby

 

III. Výpožičný poriadok

Článok 8 - Spôsoby požičiavania

Článok 9 - Druhy výpožičiek

Článok 10 - Zásady absenčného požičiavania

Článok 11- Počet vypožičaných zväzkov prostredníctvom automatizovaného knižničného systému UKB

Článok 12 - Výpožičné lehoty

Článok 13 - Ručenie používateľa za vypožičaný dokument

Článok 14 - Straty a náhrady

Článok 15 - Medziknižničná výpožičná služba

Článok 16 - Poskytovanie dokumentov na iné účely

 

IV. Poriadok študovní, kabinetov a voľného výberu

Článok 17 - Práva a povinnosti používateľa v študovniach, kabinetocha vo voľnom výbere

 

V. Poplatky a úhrady

Článok 18 - Poplatky za prekročenie výpožičnej lehoty

Článok 19 - Poplatky za služby knižnice

 

VI. Záverečné ustanovenia

  

Dodatok č. 1 ku Knižničnému poriadku  (16.3.2015)
 

Príloha č. 1 - Cenník služieb a poplatkov

Príloha č. 2 - Prevádzkový poriadok šatne

Posledná aktualizácia: 16.03.2015 15:09  Tlačiť Hore