Dnes je Streda 20.07.2016, meniny má Iľja, Eliáš

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Depozitná knižnica OSN

Z histórie

Sieť depozitných knižníc OSN vznikla roku 1946 s cieľom umožniť lepší prístup širokej verejnosti v členských štátoch organizácie k jej dokumentom a publikáciám. V súčasnosti sieť predstavuje viac ako 400 depozitných knižníc vo viac ako 140 členských štátoch. Vo všetkých týchto knižniciach sú dokumenty a publikácie OSN prístupné verejnosti na štúdium zdarma.

Na návrh československej vlády sa roku 1950 depozitnou knižnicou OSN pre Slovensko stala Univerzitná knižnica v Bratislave, ktorá potom roku 1965 získala štatút depozitnej knižnice I. stupňa.

Spolupráca medzi UNESCO a Univerzitnou knižnicou v Bratislave sa začala čoskoro po vzniku tejto organizácie , no oficiálny dokument o založení depozitnej knižnice UNESCO sa podpísal až roku 1957.
 

Charakteristika fondu


Depozitný fond OSN obsahuje:
  • protokoly a rezolúcie zo zasadnutí hlavných orgánov OSN
  • úplné texty a registre medzištátnych zmlúv
  • správy z konferencií OSN
  • štatistické ročenky a prehľady z oblasti ekonomiky, obchodu a financií, demografie
  • ročenky a periodiká venované problematike ľudských práv, mierových iniciatív, životného prostredia a medzinárodného práva.

Súčasťou depozitu sú aj publikácie ďalších medzinárodných organizácií pridružených k OSN.
  

Depozitný fond UNESCO tvoria:

  • dokumenty a publikácie z oblasti spoločenských a prírodných vied, kultúry, výchovy a vzdelávania
  • štatistické prehľady a ročenky
  • výročné správy o aktivitách a programoch UNESCO v jeho ťažiskových oblastiach
  • informačné materiály, adresáre a pod.

V študovni Strediska UNESCO sú sprístupňované novšie dokumenty a publikácie z depozitného fondu, v prípade periodík sú k dispozícii aj predchádzajúce ročníky (väčšinou 2-5 rokov dozadu), pri ročenkách všetky ročníky. Staršie dokumenty sú uložené v skladoch a je možné si ich vypožičať aj absenčne. Všetky publikácie sú v cudzích jazykoch, väčšinou v angličtine.

V študovni strediska je vyčlenený priestor, kde sú verejnosti sprístupnené informácie o aktivitách UNESCO na Slovensku, resp. publikácie vydávané rôznymi slovenskými inštitúciami zapojenými do medzinárodných programov a projektov UNESCO.

Depozitný fond je v študovni usporiadaný v súlade s klasifikáciou OSN.
  

Klasifikácia OSN

Kategória Organizácia, agentúra, téma
0 UNIDIR and Miscellaneous Publications 
General Information and Reference 
II.A  Business, Economics, Science and Technology 
II.B  Economic Development 
II.C  World Economy 
II.D  Trade, Finance and Commerce 
II.E  Economic Commission for Europe (ECE) 
II.F  Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) 
II.G  Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) 
II.H  Public Administration 
II.K  Economic Commission for Africa (ECA) 
II.L  Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) 
III.A  UN University (UNU) 
III.B  UN Development Programme (UNDP) 
III.C  International Research and Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW) 
III.D  UN Enviroment Programme (UNEP) 
III.E  UN Industry and Development Organization (UNIDO) 
III.H  UN Population Fund (UNFPA) 
III.M  UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) 
III.N  UN Inter-regional Crime and Justice Research Institute (UNICRI) 
III.P  International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) 
III.Q  UN Human Settlements Programme (UN-HABITAT) 
III.R  UN Office for Project Services (UNOPS) 
III.S  International Organization for Migration (IOM) 
III.T  International Trade Centre (ITC) 
III.U  Office of the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) 
III.W  International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) 
III.Y  UN Research Institute for Social Development (UNRISD) 
IV  Social Questions 
International Law 
VII  Security Council and Peacekeeping Operations 
VIII  Transport and Communications 
IX  Disarmament and Atomic Energy 
International Administration 
XI  Narcotic Drugs (including UN Office on Drugs and Crime - UNDCP) 
XIII  Demography 
XIV  Human Rights (including the Office of the UN High Commissioner for Human Rights - OOHCHR)  
XV  UN Institute for Training and Research (UNITAR) 
XVI  Public Finance and Fiscal Questions 
XVII  International Statistics 
XX  UN Children`s Fund (UNICEF) 
International Atomic Energy Agency (IAEA) 
LI  Food and Agriculture Organization of the UN (FAO) 

  

Triedenie dokumentov UNESCO

U-   
general, statistics, history 
Education 
I.EFA  Education for All 
II  Natural Sciences 
II.B  Biosphere 
II.G  Geology 
II.H  Hydrology 
II.SD  Sustainable Development 
III  Social and Human Sciences 
III.HR  Human Rights 
III.ST  Social Transformations 
III.CP  Culture of Peace 
IV  Culture 
IV.WH  World Heritage 
IV.L  Literature 
Information and Communication 
SR  UNESCO in Slovakia 

 

Posledná aktualizácia: 11.09.2012 09:26  Tlačiť Hore