Dnes je Streda 20.07.2016, meniny má Iľja, Eliáš

VELKOSŤ PÍSMA A A A

UNESCO - základné údaje

UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru) bolo založené 16. novembra 1945. Cieľom bolo vytvorenie medzinárodnej organizácie, ktorá by zabraňovala vzniku ďalšej svetovej vojny. Zakladajúcu Ústavu podpísalo 37 štátov.

Preambula Ústavy UNESCO deklaruje, že:
Keďže vojny sa začínajú v mysliach ľudí, práve v mysliach ľudí musí byť vybudovaná aj obrana mieru.

Aby mohol byť zabezpečený jednomyseľný, trvalý a pravý mier, Preambula vyhlasuje, že členovia Ústavy veria: v úplné a rovnaké príležitosti na vzdelanie pre všetkých, neohraničené úsilie o objektívnu pravdu a slobodnú výmenu ideí a vedomostí.

V Ústave je definované, že účel UNESCO je: prispievať k mieru a bezpečnosti propagovaním spolupráce medzi národmi prostredníctvom vzdelania, vedy a kultúry, aby sa podporila všeobecná úcta ku spravodlivosti, zákonu a ľudským právam a základným slobodám, ktoré náležia všetkým ľuďom sveta, bez ohľadu na rasu, pohlavie, jazyk či náboženstvo, podľa stanov Spojených Národov.

V súčasnosti UNESCO podporuje medzinárodnú spoluprácu svojich 193 (r. 2008) členov v oblasti vzdelávania, vedy, kultúry a komunikácie.

Ústredie UNESCO je zriadené v Paríži. Úrady sa nachádzajú na dvoch miestach v rovnakej oblasti:

7, place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP
France

1, rue Miollis
75732 Paris Cedex 15
France

Telefón: +33 (0)1 45 68 10 00 
Fax: +33 (0)1 45 67 16 90
Telex: 204461 Paris; 270602 Paris
Webová stránka: www.unesco.org
E-mail:

Posledná aktualizácia: 13.03.2009 12:26  Tlačiť Hore