Aktuálne informácie

19.09.2016 15:19:19 vložil Tomáš Slanina (počet komentárov: 0)

Organizačné zabezpečenie doplňujúcich volieb do AS SPU v Nitre – študentská časť

Doplňujúce voľby do Akademického senátu SPU v Nitre sa uskutočnia 11.10.2016.

Čítať ďalej…

19.09.2016 15:08:19 vložil Tomáš Slanina (počet komentárov: 0)

Podmienky prijímacieho konania na FBP pre akad. r. 2017/2018

Podmienky prijímacieho konania na I. II. a III. stupeň vysokoškolského štúdia na FBP SPU pre akademický rok 2017/2018

Čítať ďalej…

14.09.2016 12:32:25 vložil Tomáš Slanina (počet komentárov: 0)

Pozvánka na verejnú inauguračnú prednášku

Predseda vedeckej rady FBP SPU v Nitre oznamuje, že dňa 12. októbra 2016 v posluchárni Z-01 SPU v Nitre sa uskutoční verejná inauguračná prednáška doc. Ing. Marcely Capcarovej, PhD. na tému "Metabolizmus antioxidantov v potravovom reťazci".

Čítať ďalej…

14.09.2016 09:49:10 vložil SPU Web Editor (počet komentárov: 0)

Fotografická súťaž - Týždeň vedy a techniky na Slovensku

Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlásilo fotografickú súťaž, ktorá je jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorý sa bude konať v termíne od 7. do 13. novembra.

Čítať ďalej…

07.09.2016 14:35:53 vložil Tomáš Slanina (počet komentárov: 0)

Pozvánka na verejnú habilitačnú prednášku

Predseda vedeckej rady FBP SPU v Nitre oznamuje, že dňa 12. októbra 2016 v posluchárni Z-02 SPU v Nitre sa uskutoční verejná habilitačná prednáška Ing. Simony Kunovej, PhD. na tému "Analýza kritických bodov výroby mäsa a mäsových výrobkov".

Čítať ďalej…