Aktuálne informácie

14.12.2016 08:28:00 vložil Dominik Hollý (počet komentárov: 0)

FBP v médiách

Prinášame Vám novú sekciu, kde nájdete odkazy na reportáže, rozhovory, v ktorých vystupujú členovia našej fakulty.

Čítať ďalej…

19.11.2016 09:52:38 vložil Dominik Hollý (počet komentárov: 0)

Pozývame Vás na 12. medzinárodnú vedeckú konferenciu „BIOTECHNOLÓGIE A KVALITA SUROVÍN A POTRAVÍN“

Fakulta biotechnológie a potravinárstva Vás srdečne pozýva na 12. medzinárodnú vedeckú konferenciu „BIOTECHNOLÓGIE A KVALITA SUROVÍN A POTRAVÍN“.

Čítať ďalej…

19.11.2016 09:00:25 vložil Dominik Hollý (počet komentárov: 0)

Katedra hygieny a bezpečnosti potravín Vás pozýva na XIV. vedeckú konferenciu na tému BEZPEČNOSŤ A KONTROLA POTRAVÍN

Cieľom konferencie je prezentovať najnovšie trendy v oblasti kontroly a bezpečnosti potravín, potravinárskej analýzy, autentifikácie a vysledovateľnosti potravín, alergénov a kontaminantov, analýzy a hodnotenia potravín novými metódami.

Čítať ďalej…

18.11.2016 11:41:07 vložil Dominik Hollý (počet komentárov: 0)

Celoškolský seminár k E-vzdelávaniu na SPU v Nitre

Pozývame Vás na celoškolský seminár k E-vzdelávaniu na SPU v Nitre, pre pracovníkov a študentov SPU a pozvaných hostí.

Čítať ďalej…

18.11.2016 11:30:47 vložil Dominik Hollý (počet komentárov: 0)

Oceňovanie študentov SPU

Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., pri príležitosti 17. novembra ocenil úspešných a výnimočných študentov.

Čítať ďalej…