skip to main content

Vitajte vo vyhľadávacom rozhraní pre digitalizované zbierky Slovenskej národnej knižnice (SNK).


Vyhľadávať môžete v týchto kategóriách digitalizovaných dokumentov:

 • monografie – knihy
 • seriály – periodiká
 • články z odborných časopisov, zborníkov, ...
 • špeciálne dokumenty (pohľadnice, fotografie, mapy, plagáty...)

Ak pristupujete do katalógu:

 • 1. v priestoroch SNK ako:
  • neprihlásený (hosť) - môžete len vyhľadávať v katalógu digitálnej knižnice
  • prihlásený - môžete vyhľadávať v katalógu digitálnej knižnice a zároveň máte prístup k plným textom zdigitalizovaných dokumentov. Súčasne môžete využívať širšie možnosti vyhľadávacieho prostredia ako je eSchránka, avízo, RSS kanál, písať značky alebo recenzie a pod.

 • 2. mimo priestorov SNK ako:
  • neprihlásený (hosť) - môžete len vyhľadávať v katalógu digitálnej knižnice
  • prihlásený – môžete vyhľadávať v katalógu digitálnej knižnice, ale nemáte prístup k plným textom zdigitalizovaných dokumentov. Súčasne môžete využívať širšie možnosti vyhľadávacieho prostredia ako je eSchránka, avízo, RSS kanál, písať značky alebo recenzie a pod.


Upozornenie: digitálne rozmnoženiny diel môžu byť použité výhradne v priestoroch knižnice pre potrebu fyzickej osoby, to znamená, že nie je možné stiahnuť ich na offline použitie mimo priestorov knižnice. V prípade, že sa používateľ akýmkoľvek spôsobom pokúsi toto obmedzenie obísť, dopúšťa sa porušenia autorského zákona s príslušnými právnymi dôsledkami. Časti jednotlivých diel je možné pri dodržaní podmienok autorského zákona za poplatok v zmysle stanoveného cenníka na požiadanie vytlačiť na vyhradenej tlačiarni SNK.
(c) 2015 Slovenská národná knižnica | Katalóg digitálnej knižnice

Prehľadávam vzdialené elektronické zdroje, prosím o trpezlivosť