Aktuálne informácie

29.06.2017 13:20:05 vložil Dominik Hollý

Grantová agentúra SPU v Nitre

Výzva na podávanie projektov v rámci GA SPU

Čítať ďalej…

29.06.2017 08:33:33 vložil Dominik Hollý

Letná škola štatistických metód pre doktorandov a vedeckých pracovníkov

Príďte sa poučiť a pobaviť zároveň. Získate znalosti o plánovaní experimentov a naviac získate odbornú konzultáciu Vašej vlastnej dizertačnej práce alebo vlastného výskumu priamo na mieste.

Čítať ďalej…

29.06.2017 08:20:04 vložil Dominik Hollý

Na svetovej výstave EXPO 2017 sa zúčastnili aj odborníci z SPU

V koordinácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa 19. – 23. júna uskutočnila spoločná výskumná a podnikateľská misia na svetovú výstavu EXPO 2017 v Astane, Kazachstan. Slovenská republika sa na výstave prezentovala vlastným pavilónom, ktorého súčasťou bola aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

Čítať ďalej…

27.06.2017 13:07:50 vložil Dominik Hollý (počet komentárov: 0)

Inštitút environmentálnej medicíny (IMM) organizuje školenia hodnotenia rizika určené pre PhD. študentov, ako aj ostatných záujemcov

Dovoľujeme si Vás informovať, že Inštitút environmentálnej medicíny (IMM), ktorý je súčasťou štokholmského Karolinska Instituet organizuje školenia hodnotenia rizika určené pre PhD. študentov, ako aj ostatných záujemcov z vedy a výskumu,

Čítať ďalej…

26.06.2017 13:38:57 vložil Dominik Hollý

Čestný doktorát pre prof. Włodzimierza Sadyho a prof. Ivana Krefta

Na SPU v Nitre sa 15. júna konalo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady SPU v  Nitre, rozšírené o vedecké rady fakúlt, ktoré sa konalo pri príležitosti udelenia titulu Doctor honoris causa dvom medzinárodne uznávaným osobnostiam pedagogického a vedeckého života. Na návrh Vedeckej rady SPU bol udelený čestný titul prof. dr. hab. inż. Włodzimierzovi Sadymu, rektorovi Poľnohospodárskej univerzity v Krakove, Poľsko. Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre si čestným doktorátom uctila akademika prof. Dr. M.Sc. Ivana Krefta, Ph.D., z Ústavu výživy v Ľubľane, Slovinsko.

Čítať ďalej…