Aktuálne informácie

29.06.2017 13:45:06 vložil Jozef Polák (počet komentárov: 0)

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre svojimi študijnými programami pripravuje poľnohospodárskych odborníkov na úrovni I. a II. stupňa univerzitného štúdia, schopných riadiť produkciu potravinových zdrojov rastlinného a živočíšneho pôvodu, rozvíjať mimo produkčné funkcie poľnohospodárstva a rozvoj vidieka, riadiť vedeckú výživu ľudí a uplatňovať biologické poznatky pre potreby spoločnosti.

Čítať ďalej…

29.06.2017 09:04:26 vložil Jozef Polák (počet komentárov: 0)

Stretnutie chovateľov ošípaných a producentov mäsa pri varení guláša

Pri príležitosti každoročne organizovaného Chovateľského dňa ošípaných a 1. ročníka konferencie Kvalita mäsa sa stretli zástupcovia vedeckej aj odbornej spoločnosti a praxe.

Čítať ďalej…

29.06.2017 07:43:28 vložil Jozef Polák (počet komentárov: 0)

Na svetovej výstave EXPO 2017 sa zúčastnili aj odborníci z FAPZ SPU

V koordinácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa 19. – 23. júna uskutočnila spoločná výskumná a podnikateľská misia na svetovú výstavu EXPO 2017 v Astane, Kazachstan.

Čítať ďalej…

21.06.2017 12:30:36 vložil Jozef Polák (počet komentárov: 0)

Doktorandi reprezentovali FAPZ SPU v Nitre v Českých Budějoviciach

Dňa 15.6.2017 sa na Zemědelskej fakulte v Českých Budějoviciach konala konferencia mladých vedeckých pracovníkov ,,Zootechnika 2017“ so zameraním na problematiku chovu hospodárskych zvierat.

Čítať ďalej…

Počet návštev FAPZ
Online:
3
Visits today:
108
Visits total:
72914
Counting since:
 15.02.2016