Ústredný archiv SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava Logo ÚA SAV Logo SAV
slovak  english

Oznamy

1. V. 2018

Uznesením č. 286 zo dňa 1.III.2018 predsedníctvo Slovenskej akadémie vied schválilo zámer zlúčenia Ústredného archívu SAV, Kongresového centra SAV Smolenice, THS ÚSV SAV, VEDY, vydavateľstva SAV, Encyklopedického ústavu SAV a Výpočtového strediska SAV.

Uznesením č. 303.C zo dňa 21.III.2018 predsedníctvo Slovenskej akadémie vied schválilo zlúčenie podľa zámeru, pričom k 1.V.2018 došlo k zrušeniu týchto organizácií bez likvidácie a ich právnym nástupcom sa stalo Výpočtové stredisko SAV ako príspevková organizácia a súčasne došlo ku zmene názvu Výpočtového strediska SAV na Centrum spoločných činností SAV.

Dodatok k Zriaďovacej listine Výpočtového strediska SAV č. 367/G/12/2009 zo dňa 5.V.2009 bol schválený na základe uznesenia Predsedníctva SAV č. 339 dňa 12.IV.2018 s účinnosťou k 1.V.2018.

9. IV. 2018

Ústredný archív Slovenskej akadémie vied
a
Katedra archívnictva a pomocných vied historických,
Filozofická fakulta Univerzity Komenského

v spolupráci s

Historickým ústavom Slovenskej akadémie vied
a
Slovenskou historickou spoločnosťou pri Slovenskej akadémii vied

organizujú konferenciu pod názvom „Kráľovstvo jedného jazyka a mravu je biedne a slabé“ Prínos príslušníkov neslovenských etník a národností pre rozvoj Slovenska pri príležitosti 80. narodenín PhDr. Jozefa Klačku.
Konferencia sa uskutoční v Aule Slovenskej akadémie vied – Dúbravská cesta 9, Bratislava dňa 14. novembra 2018.

Od 9. apríla 2018 je na webovej stránke konferencie možné prihlasovať príspevky

5. II. 2018

V sekcii Fondy a zbierky bol zverejnený inventár k osobnému fondu Baltazár Frankovič.

30. I. 2018

V sekcii Hodnotiace správy bola zverejnená Správa o činnosti ÚA SAV za rok 2017.

8. I. 2018

V sekcii Fondy a zbierky bol zverejnený inventár k osobnému fondu Emil Belluš.

31. XII. 2017

V sekcii Hodnotiace správy bol zverejnený Protokol o hodnotení špecializovaných a servisných organizácií SAV za obdobie od 1.1.2008 do 31.12.2016.

6. XII. 2017

V sekcii Dokumenty a legislatíva bol zverejnený Bádateľský poriadok účinný od 01. januára 2018.

5. XI. 2017

Dočasné zatvorenie bádateľne

Vážení návštevníci Ústredného archívu SAV,
z dôvodu konania Dňa otvorených dverí v rámci podujatí Týždňa vedy a techniky bude bádateľňa ÚA SAV v dňoch 6. XI. – 10. X. zatvorená. V prípade potreby nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom.

3. X. 2017

V sekcii Fondy a zbierky boli sprístupnené informácie o Zbierke medailí a plakiet.

28. IX. 2017

Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017 Vás pozývame na Deň otvorených dverí spojený s výstavou archívnych dokumentov ÚSTREDNÉHO ARCHÍVU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED na tému Veda v zrkadle archívnych dokumentov dňa 7. novembra 2017 v priestoroch archívu na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave.

Program dňa otvorených dverí:

Kontaktná osoba: Mgr. Kristína Majerová, PhD.
tel.: +421 (2) 54775665, e-mail: kristina.majerova@savba.sk

28. IX. 2017

V sekcii Fondy a zbierky boli sprístupnené nové inventáre k archívnym fondom:

1. II. 2017

V sekcii Hodnotiace správy bola zverejnená Správa o činnosti ÚA SAV za rok 2016.

21. XI. 2016

Aktualizácia obsahu www stránok

Vážení návštevníci, na www stránkach Ústredného archívu sme pre Vás vytvorili novú sekciu Služby a aktualizovali sme sekciu Dokumenty a legislatíva.

1. VIII. 2016

Otvorenie bádateľne

Vážení návštevníci, bádateľňa je od dnes opäť otvorená.

6. IV. 2016

Dočasné zatvorenie bádateľne

Vážení návštevníci Ústredného archívu SAV,
vzhľadom na prebiehajúcu rozsiahlu rekonštrukciu budovy, v ktorej sídli Ústredný archív SAV, je bádateľňa ÚA SAV až do odvolania zatvorená.
Žiadosti o potvrdenia údajov z archívnych dokummentov budeme vybavovať bez obmedzenia. V prípade nutnosti nás môžete kontaktovať poštou alebo mailom na archsekr@savba.sk alebo archbahj@savba.sk.
Ďakujeme za pochopenie.

29. III. 2016

Obmedzenie prvádzky archívu

Vážení návštevníci Ústredného archívu SAV,
vzhľadom na prebiehajúcu rozsiahlu rekonštrukciu budovy, v ktorej sídli Ústredný archív SAV, môže prísť v období do konca júna 2016 k obmedzeniu prevádzky bádateľňe archívu.
Pred plánovanou návštevou si preto prosím overte možnosti štúdia dokumentov na telefónnom čísle 02/5477 5665 alebo mailom na archsekr@savba.sk a archbahj@savba.sk.
Žiadosti o potvrdenia údajov z archívnych dokummentov budeme vybavovať bez obmedzenia. Podať ich môžete písomne, na telefónnom čísle 02/5477 5665 alebo mailom na archsekr@savba.sk a archbahj@savba.sk.
Ďakujeme za pochopenie.

2. II. 2016

V sekcii Hodnotiace správy bola zverejnená Správa o činnosti ÚA SAV za rok 2015.

26. X. 2015

Dňa 27. októbra 2015 bude bádateľňa archívu z prevádzkových príčin zatvorená. Ďakujeme za pochopenie.

20. VII. 2015

V sekcii Fondy a zbierky boli sprístupnené nové inventáre k archívnym fondom.

7. XII. 2014

Sprístupnené nové inventáre k archívnym fondom: Archeologický ústav SAV, Astronomický ústav SAV, Botanický ústav SAV, Ekonomický ústav SAV II., Elektrotechnický ústav SAV, Fyzikálny ústav SAV a František Švec – osobný fond.

20. XI. 2014

V priebehu októbra a novembra 2014 sme v sekcii Fondy a zbierky pre potreby bádateľov zverejnili pomôcky (inventáre) k archívnym fondom: Slovenská akadémia vied a umení, Umelecká a vedecká rada, Plánovací odbor Predsedníctva SAV, Sekcie vied, Vedecké kolégiá 1.–8. organizačné obdobie, Vedecké centrá, Botanický ústav SAV II., Geofyzikálny ústav SAV + dodatok, Historický ústav SAV – dodatok, Ústav dejín európskych socialistických krajín SAV, Ústav experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV, Ústav filozofie a sociológie SAV, Ústav slovenskej literatúry SAV, Ústav vedeckého ateizmu SAV, Organizačné stredisko vedeckých spoločností SAV, Výpočtové stredisko SAV, Bratislavský lekársky a prírodovedný spolok, Slovenská botanická spoločnosť, Slovenská entomologická spoločnosť, Slovenská geografická spoločnosť, Slovenská historická spoločnosť + dodatok, Základná organizácia ROH pri Ústavoch spoločenských vied SAV a osobné fondy: Ján Bakoš, Dionýz Blaškovič, Mikuláš Gregor, František Hanic, Igor Hrušovský, Juraj Holčík, Alexander Húščava, Eduard Krippel, Štefan Luby st., Ladislav Macho + dodatok, Jozef Novák + dodatok, Adam Pranda + dodatok, Karol Šiška, Ján Tibenský + dodatok.

27. V. 2013

Ústredný archív SAV pripravil pri príležitosti 50. výročia vzniku retrospektívnu výstavu o svojej činnosti. Vernisáž sa uskutoční v stredu 29. mája 2013 o 14:00 vo vstupnej hale Závodnej jedálne na Patrónke (Dúbravská cesta 9, Bratislava).

8. II. 2013

Zverejnenie výročnej správy archívu za rok 2012. [otvoriť správu]

9. VIII. 2011

Bola zverejnená nová stránka Ústredného archívu SAV.

Bádateľňa
telefón: +421 (2) 54775665
e-mail: archsekr@savba.sk

Pondelok: 8:00-15:00
Utorok: 8:00-15:00
Streda: 8:00-15:00
Štvrtok: 8:00-15:00
Piatok: 8:00-12:00


Zobraziť Ústredný archív SAV
na väčšej mape


GPS: 48°10'03''N 17°04'23''E