Aktuálne


Za nový predajný stánok, ktorý budeme používať na predaj výrobkov z našej dielne alebo pre stretávania sa so susedmi a priateľmi počas záhradnej slávnosti, ďakujeme spoločnosti Expodom.


Petícia za riešenie každodenných problémov ľudí s autizmom. PETÍCIA, ktorú môžete podpísať aj vy, požaduje, aby sa vláda SR začali zaoberať riešením každodenných problémov ľudí s autizmom, s ktorými sa títo ľudia a ich rodiny stretávajú vo všetkých životných cykloch, od narodenia cez školský vek, v dospelosti, ale aj v starobe. ĎAKUJEME


Ďakujeme, že ste sa zapojili do súťaže MODRÁ FOTKA. Autorov najlepších fotiek sme odmenili. Vyhodnotenie súťaže MODRÁ FOTKA 2019 si môžete pozrieť aj prečítať.


Pozývame rodičov detí s detským autizmom na školenie „EDUKAČNO-BEHAVIORÁLNA INTERVENCIA“, ktoré sa uskutoční v dvoch na seba nadväzujúcich termínoch – 24. až 25. mája a 14. júna 2019. Školenie je určené rodičom, ktorí majú záujem pracovať so svojimi deťmi na základe metodiky vychádzajúcej z princípov ABA. Prihlásiť sa môžete TU do 16. mája 2019.


Pozývame rodičov detí s detským autizmom na seminár „Keď je moje dieťa iné... – základné informácie pre rodičov detí s detským autizmom“, ktorý sa uskutoční 15. mája od 16:00 hodiny v priestoroch nášho centra. Prihlásiť sa môžete TU do 12. mája 2019.


Pozývame rodičov na workshop „Problematika komunikácie u detí s PAS“, ktorý sa bude sa konať 29. mája 2019 o 16. hod. Prihlásiť sa môžete do 26. mája TU


Do nášho odborného tímu hľadáme špeciálneho pedagóga a psychológa (s min. 4-ročnou praxou) ako aj absolventa sociálnej práce (so skúsenosťou v téme autizmu). Svoje životopisy a motivačné listy posielajte do 30. apríla 2019 na okenicova@andreas.sk. Budeme Vás kontaktovať.


Pridajte sa k nám a oblečte sa do modra! Súťaž MODRÁ FOTKA. Svoje fotky posielajte do 30. apríla 2019. Pripojte aj krátky komentár. Fotky budeme priebežne zverejňovať na facebooku. Autora fotky s najväčším počtom „páčikov“ odmeníme knižkou.


Pozývame rodičov detí s Aspergerovým syndrómom na seminár „Svet očami môjho dieťaťa – základné informácie o myslení, vnímaní a prežívaní detí s Aspergerovým syndrómom“, ktorý sa uskutoční 10. apríla 2019 od 16:00 hodiny v priestoroch nášho centra. Prihlásiť sa môžete do 5. apríla TU.


OZNAM pre rodičov čakajúcich na diagnostiku: Z kapacitných dôvodov sa čakacia doba na diagnostiku PAS predĺžila na 11 mesiacov. Ostatné služby poskytujeme naďalej v nezmenených termínoch. Ďakujeme za pochopenie.


Aj v tomto roku nám môžete venovať svoje 2 percentá. Spoločne urobíme pre autizmus viac.


Pozývame rodičov detí s detským autizmom na workshop „Tvorba úloh pre deti s autizmom - štruktúra a vizuálne usporiadanie priestoru, času a postupu“, ktorý sa uskutoční 13. marca o 16. hod. v priestoroch nášho centra. Prihlásiť sa môžete TU do 11. marca 2019


Pozývame na odborný seminár „Žiak s Aspergerovým syndrómom v škole“, ktorý sa bude konať v stredu 20. marca 2019 od 16:30. Prihlásiť sa môžete do 15. marca TU


Pozývame rodičov na workshop „Problémové správanie detí s detským autizmom", ktorý pozostáva z dvoch častí a bude sa konať 20. februára a 6. marca 2019 od 16. hod. Prihlásiť sa môžete do 15. februára TU


Pozývame rodičov na workshop „Prečo sa hrať? Význam hry u detí s Aspergerovým syndrómom, rodič a učiteľ ako partner v hre", ktorý sa bude konať 21. februára 2019 o 16. hod. Prihlásiť sa môžete do 18. februára TU


Pozývame na školenie „Využívanie edukačno-behaviorálnej intervencie v práci s deťmi s PAS“, ktorá je založená na princípoch ABA. Školenie v sebe zahŕňa tri moduly. Prvý MODUL 1 „Teoretické východiská“ sa skladá z dvoch častí, ktoré sa budú konať 18.-19. januára 2019 a 8.-9. februára 2019. Prihlásiť sa môžete do 8. októbra TU


Do nášho odborného tímu hľadáme špeciálneho pedagóga / špeciálnu pedagogičku. Životopisy prosím posielajte na okenicova@andreas.sk. Budeme Vás kontaktovať.


Máte záujem o SNOEZELEN terapiu pre vaše dieťa?


Nové knihy v ponuke. Pre viac informácií...


Osvetový leták „Mám iné dieťa?“ pre rodičov na stiahnutie. Za podporu ďakujeme Nadácii pre deti Slovenska a Zdravotnej poisťovni Dôvera.


ARCHÍV noviniek