Prognostický ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV v spolupráci s neziskovou organizáciou Rómsky inštitút realizovali výskum zamera

Ústav verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave v spolupráci s P

Najnovšie Publikácie

ISBN: 978-80-89524-46-4

Autori:
Richard Filčák, Prognostický ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV
Daniel Škobla, Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Dušana Dokupilová, Prognostický ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV

DOI:

ISBN: 978–80–89524–44–0

Authors:
Mgr. Richard Filčák, MSc., PhD.
Ing. Tomáš Jeck, PhD.

Centre of Social and Psychological Sciences has published this monography within the edition series Forecasting Works: Research to Practise/Výskum pre prax.

DOI:

ISBN 978-92-846-6497-9 (printová verzia)
ISBN 978-92-846-6496-2 (online verzia)

Authori:
doc. Mgr. M.A. Martin KAHANEC, PhD.
M.A. Lucia KOVÁČOVÁ
Mgr. M.A. Zuzana  POLÁČKOVÁ, PhD.  
M.A. Mária  SEDLÁKOVÁ